ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش
دکتر احمد ثمریها
دبیرعلمی
دکتر میر صمد موسوی
اعضای کمیته علمی
دکتر امیررضا صفایی
مهندس حمید احمدی راد
مهندس رضا رضایی
دکتر سید فاطمه افضلی
مهندس الناز مباشرمقدم
دکتر بهروز اسکندرپور
دکتر علی احدزاده
دکتر علیرضا خاکی فیروز
دکتر شعیب کاسه گر محمدی
دکتر تورج محمدی
دکتر نوراله خیری
مهندس علی صفار
دکتر حسین سردابی
دکتر مجید کیائی
دکتر علی اکبر قنبری
دکتر مرتضی حسینی توسل
مهندس آرام قادری
مهندس محترم زرنوشه فراهانی
دکتر آزاد رستگار
دکتر ندا سخاوتی
دکتر امیر بهادر ولی خانی
دکتر بهزاد بازیار
دکتر علی جهانی
دکتر مینا بیاناتی
دکتر حلیمه رضایی
مهندس آیت محمدپور
دکتر مجید خانعلی
دکتر سمانه اروندی
دکتر سعید حکمعلی پور
دکتر مریم صفدری شاهرودی
دکتر آرش تافته
دکتر صلاح شریفی
مهندس غلامرضا پورشعبان
دکتر فاطمه رجایی
مهندس پوران فتائی
دکتر طاهره جوانمرد
دکتر مهدی پناهیان
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
دکتر یلدا خلعتبری
دکتر معصومه دهقان بنادکی
مهندس زهرا مرزبان
مهندس رضا رضایی
مهندس سید میثم مظلوم زاده
دکتر امیرحسین پیرمرادی
دکتر حامد غفاری
دکتر سامان ابی زاد
دکتر فرزانه محمدپور
دکتر ناهید نیاری خمسی
مهندس نسرین طاهری شیوا
دکتر شهرام ایازپور
مهندس علیرضا نیک منش
مهندس مریم کشاورزی
دکتر امین ابراهیمی
دکتر افشین توسلی
دکتر پژمان دادخواه
دکتر کمال احمدی
مهندس اکرم باقری پور
مهندس وحید ولی پور
دکتر فاطمه کاظمیه
امیرعباس نجفی پور
دکتر حمیده فریدی
دکتر بهنام بهرامی
دکتر لعیا خوش اندام
مهندس مهدیه صالحی
دکتر جعفر قجه بیگلو
دکتر معصومه براری
مهندس کبری جعفری
دکتر بهرام محتشمی
مهندس کامبیز راشدی
دکتر حسن حسن آبادی
دکتر جعفر ابراهیم پور کاسمانی
دکتر امیرحسین مرادی
دکتر مرتضی جعفراوغلی
دبیراجرائی
مهندس وحید ولی پور
ریاست شورای سیاست گذاری ( عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس دهم )
مهندس رضا کریمی
مسئول کمیته ها
دکتر معصومه براری
کمیته دبیرخانه
مهندس الناز مباشرمقدم - مهندس پوران فتائی
مسئول کمیته کارگاهها
مهندس سعید فتائی
کمیته ارتباطات و رسانه
مهندس علی انوار
کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها
مهندس کبری جعفری
مسئول انفورماتیک
مهندس وحید ولی پور