ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش
دکتر احمد ثمریها
دبیرعلمی
دکتر میر صمد موسوی
اعضای کمیته علمی
دکتر معصومه براری
دکتر سامان ابی زاد
مهندس رضا رضایی
دکتر بهرام محتشمی
دکتر شهرام ایازپور
مهندس الناز مباشرمقدم
دکتر علی احدزاده
دکتر امیرحسین مرادی
دکتر افشین توسلی
مهندس علی صفار
مهندس حمید احمدی راد
دکتر سید فاطمه افضلی
دکتر کمال احمدی
دکتر حسین سردابی
دکتر مجید خانعلی
دکتر شعیب کاسه گر محمدی
دکتر بهنام بهرامی
مهندس محترم زرنوشه فراهانی
دکتر نوراله خیری
دکتر جعفر قجه بیگلو
دکتر ندا سخاوتی
مهندس کبری جعفری
دکتر امیر بهادر ولی خانی
دکتر علی اکبر قنبری
دکتر جعفر ابراهیم پور کاسمانی
مهندس آیت محمدپور
مهندس آرام قادری
دکتر آزاد رستگار
دکتر امیررضا صفایی
دکتر سمانه اروندی
دکتر امیرحسین پیرمرادی
دکتر علی جهانی
دکتر بهروز اسکندرپور
مهندس غلامرضا پورشعبان
دکتر حلیمه رضایی
دکتر علیرضا خاکی فیروز
مهندس پوران فتائی
دکتر تورج محمدی
دکتر طاهره جوانمرد
دکتر مریم صفدری شاهرودی
مهندس رضا رضایی
دکتر صلاح شریفی
دکتر مجید کیائی
دکتر فاطمه رجایی
دکتر مرتضی حسینی توسل
دکتر حامد غفاری
امیرعباس نجفی پور
دکتر یلدا خلعتبری
مهندس نسرین طاهری شیوا
مهندس زهرا مرزبان
دکتر بهزاد بازیار
مهندس مریم کشاورزی
دکتر مینا بیاناتی
دکتر امین ابراهیمی
مهندس سید میثم مظلوم زاده
دکتر فرزانه محمدپور
دکتر ناهید نیاری خمسی
دکتر سعید حکمعلی پور
مهندس وحید ولی پور
مهندس علیرضا نیک منش
دکتر آرش تافته
دکتر حمیده فریدی
دکتر لعیا خوش اندام
دکتر پژمان دادخواه
دکتر مهدی پناهیان
مهندس مهدیه صالحی
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
مهندس کامبیز راشدی
مهندس اکرم باقری پور
دکتر حسن حسن آبادی
دکتر فاطمه کاظمیه
دکتر معصومه دهقان بنادکی
دکتر مرتضی جعفراوغلی
دبیراجرائی
مهندس وحید ولی پور
ریاست شورای سیاست گذاری ( عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس دهم )
مهندس رضا کریمی
مسئول کمیته ها
دکتر معصومه براری
کمیته دبیرخانه
مهندس الناز مباشرمقدم - مهندس پوران فتائی
مسئول کمیته کارگاهها
مهندس سعید فتائی
کمیته ارتباطات و رسانه
مهندس علی انوار
کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها
مهندس کبری جعفری
مسئول انفورماتیک
مهندس وحید ولی پور