ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش
دکتر احمد ثمریها
دبیرعلمی
دکتر میر صمد موسوی
اعضای کمیته علمی
دکتر تورج محمدی
دکتر علی احدزاده
دکتر علی جهانی
دکتر امیرحسین پیرمرادی
دکتر حلیمه رضایی
دکتر مجید کیائی
مهندس علی صفار
دکتر حسین سردابی
دکتر مریم صفدری شاهرودی
دکتر مرتضی حسینی توسل
دکتر صلاح شریفی
مهندس محترم زرنوشه فراهانی
دکتر فاطمه رجایی
دکتر ندا سخاوتی
دکتر بهزاد بازیار
دکتر مینا بیاناتی
دکتر امیر بهادر ولی خانی
دکتر یلدا خلعتبری
مهندس زهرا مرزبان
امیرعباس نجفی پور
مهندس سید میثم مظلوم زاده
مهندس آیت محمدپور
دکتر سعید حکمعلی پور
دکتر سمانه اروندی
دکتر فرزانه محمدپور
دکتر آرش تافته
دکتر ناهید نیاری خمسی
مهندس غلامرضا پورشعبان
دکتر مهدی پناهیان
مهندس علیرضا نیک منش
مهندس پوران فتائی
دکتر حبیب الله خادمی اسلام
دکتر طاهره جوانمرد
دکتر پژمان دادخواه
دکتر معصومه دهقان بنادکی
مهندس اکرم باقری پور
دکتر فاطمه کاظمیه
مهندس رضا رضایی
دکتر سامان ابی زاد
دکتر حامد غفاری
دکتر شهرام ایازپور
دکتر معصومه براری
مهندس نسرین طاهری شیوا
دکتر بهرام محتشمی
دکتر افشین توسلی
مهندس مریم کشاورزی
دکتر امین ابراهیمی
دکتر امیرحسین مرادی
دکتر کمال احمدی
مهندس حمید احمدی راد
دکتر سید فاطمه افضلی
مهندس وحید ولی پور
دکتر بهنام بهرامی
دکتر حمیده فریدی
دکتر جعفر قجه بیگلو
مهندس کبری جعفری
دکتر لعیا خوش اندام
دکتر شعیب کاسه گر محمدی
مهندس مهدیه صالحی
دکتر مجید خانعلی
دکتر نوراله خیری
دکتر جعفر ابراهیم پور کاسمانی
مهندس کامبیز راشدی
دکتر حسن حسن آبادی
دکتر علی اکبر قنبری
دکتر امیررضا صفایی
مهندس آرام قادری
دکتر آزاد رستگار
مهندس رضا رضایی
دکتر بهروز اسکندرپور
مهندس الناز مباشرمقدم
دکتر علیرضا خاکی فیروز
دکتر مرتضی جعفراوغلی
دبیراجرائی
مهندس وحید ولی پور
ریاست شورای سیاست گذاری ( عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس دهم )
مهندس رضا کریمی
مسئول کمیته ها
دکتر معصومه براری
کمیته دبیرخانه
مهندس الناز مباشرمقدم - مهندس پوران فتائی
مسئول کمیته کارگاهها
مهندس سعید فتائی
کمیته ارتباطات و رسانه
مهندس علی انوار
کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها
مهندس کبری جعفری
مسئول انفورماتیک
مهندس وحید ولی پور