تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 8 مرداد ماه 96
آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 تیر ماه 96 (تمدید شد)
اعلام نتایج داوری مقالات :  حداکثر 72 ساعت پس از ارسال مقاله
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : حداکثر هفت روز پس از پذیرش مقاله