محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

1-کشاورزی و توسعه پایدار

  - اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

 - تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

 - فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

 - ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

 - علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

 - ميوه هاي مناطق معتدله

 - هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 - مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

 - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي

 - اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار

 - به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي

 - ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي

 - ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

 - نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

 - نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

 - نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

 - نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

  ------------------------------------------------------------------------

 

 2- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین

- آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

- چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

- بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

- چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

- کشاورزی با رویکرد دام و طیور

- بحران آب در بخش کشاورزی

- تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

 - آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور

 - آمایش سرزمین، شناخت استعدادها

- تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

- سایر مباحث مرتبط....

  ------------------------------------------------------------------------

 

3- منابع طبیعی و توسعه پایدار

- مباحث نوین در منابع طبیعی

- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

- روشهای پالایش در منابع طبیعی

- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

  ------------------------------------------------------------------------

 

4- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه

- روشهای مصرف کود در خاک

- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی

- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

  ------------------------------------------------------------------------

 

5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

- محصولات تراریخته

- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

- زراعت و اصلاح نباتات

- روشهای جدید به نژادی در گیاهان

- بیوتکنولوژی ، کشت بافت

  ------------------------------------------------------------------------

 

6- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

  ------------------------------------------------------------------------

 

7- علوم صنایع غذایی

- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

- فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

- میکروب شناسی مواد غذایی

  ------------------------------------------------------------------------

 

8- علوم دامی و دامپزشکی

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی

- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

  ------------------------------------------------------------------------

 

9- علوم شیلات و آبزیان

- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

- تکثیر و پرورش آبزیان

- بهداشت و بیماری های آبزیان

- صید و بهره برداری

  ------------------------------------------------------------------------

 

10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

  ------------------------------------------------------------------------

 

11- گیاهان دارویی

- گياهان دارويي (اكولوژي و اكوفيزيولوژي - فرآوري، بسته بندي و صنعت )

-  بهره برداري از منابع طبيعي – فرآوري- زيست شناسي

-  بيوتكنولوژي -  فارماكولوژي -  ميكروبيولوژي

-  طب سنتي

-  اقتصاد و بازرگاني

-  مهارت‌ها و اشتغال زايي

- گردشگري

-  مبارزه با آفات

-  علف های هرز

- نقش گياهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی

- جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی

-  سایر مباحث مرتبط

  ------------------------------------------------------------------------

 

12- گیاه پزشکی

- مدیریت تلفیقی آفات

- بیماریهای گیاهی

- علف های هرز و توسعه پایدار

- اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم

- معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی

- روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

 سایر مباحث مرتبط ...

  ------------------------------------------------------------------------

 

13- علوم زراعت

- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

  ------------------------------------------------------------------------

 

14- علوم جنگل و مرتع

- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل

- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل

- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع

- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل

- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل

- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل

- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع

- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع

- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی

- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام

- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری

- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

  ------------------------------------------------------------------------

 

15- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

- کاربرد نانو در علوم کشاورزی

- کاربرد نانو در علوم محیط زیست

- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان

- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی

- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی

- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی

- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی

- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

  ------------------------------------------------------------------------

 

16- بیابان و بیابان زدایی

- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها

- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان

- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی

- بیابانزایی و توسعه پایدار

- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

  ------------------------------------------------------------------------

 

17- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت

- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی

- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

- خشکسالی و تغییرات اقلیمی

- طوفان ، صاعقه و ریزگرد

- کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی

- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار

- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت

- حیات وحش و استفاده چند منظوره

  ------------------------------------------------------------------------

 

18- مدیریت انرژی و توسعه پایدار

- انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )

- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )

- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

- محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست

- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی

- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن

- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن

- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران

- بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

  ------------------------------------------------------------------------

 

19- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست

- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار

- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور

- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي

- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی

- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي

- کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

  ------------------------------------------------------------------------

 

20- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی

- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب

- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت

- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی

- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

  ------------------------------------------------------------------------

 

21- زیست بوم پایدار و توسعه

- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار

- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار

- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها

- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی

- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار

- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

  ------------------------------------------------------------------------

 

22- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

- مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست

- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

- مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت

- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار

- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

  ------------------------------------------------------------------------

 

23- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده

- مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی

- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

- زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

  ------------------------------------------------------------------------

 

24- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)

- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک

- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا

- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی

- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن

- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

  ------------------------------------------------------------------------

 

25- محیط زیست ،آب و فاضلاب

- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن

- مهندسی آب و فاضلاب

- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب

- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر

- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی

- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی

- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده

- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب

- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

  ------------------------------------------------------------------------

 

26- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

- اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست

-  فضای سبز و محیط زیست شهری

- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

- مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

- ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها

- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک

- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری

- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي

- اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري

  ------------------------------------------------------------------------

 

 27-  محيط زيست شهری

- اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز

- برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

- خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات

- فناوري اطلاعات و خدمات شهري

- خدمات شهري و ارتقای محيط زيست

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

- مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- قوانين، خدمات و محيط زيست شهري

- چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري

-  فضاي سبز و محيط زيست شهري

- ارزيابي اثرات محيط زيست در شهرها

- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها

- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

- مسائل محيط زيست كلان شهرها

- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

- اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك

- ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري

- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي

  ------------------------------------------------------------------------

 

28- مدیریت سبز

- مدیریت سبز

-  نوآوری سبز

- اقتصاد زیست‌محیطی

- منطقه سبز و شهر پایدار

- اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی

-  مدیریت محصول سبز

- دفتر کار سبز

- ساختمان سبز

- طراحی سبز

- توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز

 ------------------------------------------------------------------------


29-  پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

-  الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت

-  تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید

-  بهداشت، ايمني و محيط زيست

-  پایش های زیست محیطی

-  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست

-  بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی

-  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

- کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست

- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها

-  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

-  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار

- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

-  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک

-  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها

-  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها

-  محیط زیست و فناوری اطلاعات

-  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

-  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

-  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

-  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی

-  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست

-  اکوتوریسم و محیط زیست

-  محيط زيست و و تولید سالم

-  قوانین جرایم زیست محیطی

-  حقوق محیط زیست

-  توسعه پایدار در منابع طبیعی

  ------------------------------------------------------------------------

 
30- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

 - گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی

 - گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری

 - گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی

 - مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری

 - استانداردسازی خدمات گردشگری

 - زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته

 - گردشگری به عنوان صنعت جایگزین

 - نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری

- گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری

- رویکردهای نوین در صنعت گردشگری

- فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری

- اکوتوریسم و گردشگری معاصر

- گردشگری و انرژی های نو و پایدار

- آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران

- ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری

- موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری

- نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور

- گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست

- مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری

- گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی

- گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی

- گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت

- گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

- استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري

- تغييرات آب و هوايي و گردشگري

- گردشگري مذهبي ، فرهنگی

- گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار

- گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن

- گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري

- گردشگری وموسیقی های محلی

- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

- آموزش و تورگردانی گردشگري

- گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و...